YAZARLAR

M. Bayram AYAZ
Özgeçmiş

Uzm. Psikolog

Ergen, Yetişkin ve Evlilik Danışmanlığı

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde tamamladı. 

İstanbul Gelişim Ünv. Psikoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. ‘Ergenlerde teknoloji bağımlılığı ve anne baba tutumları’ üzerine tez hazırladı. Alanına dair mesleki eğitimler aldı.

Kamu ve özel kurumlarında meslek hayatına başladı. Bir süre mental ve otistik çocuklar rehabilitasyon merkezlerinde çalıştı. 

Kurucusu olduğu Mana Terapi Danışmanlık’ta ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı çalışmalarına devam etmektedlr. 

İstanbul Üniversitesi AUZEF Sağlık Bilimleri’nde dersler vermektedir. Süreli yayınlarda yazmaktadır. Milat Gazetesi’nde köşe yazarıdır.

Yayınlanmış Kitapları:

Mana Aynasında Benlik (2015)

Sanal Bağımlılık(2018)