HAKKIMIZDA

İdeal Akademi Yayınları; ülkemizin ihtiyaç duyduğu idealist insanın yetişmesine katkı sunmak amacıyla yola çıkmıştır.

“Her kitap bir okuldur” sloganı ile çıktığımız yolculukta ideal insanın ihtiyaç duyduğu materyalleri üretmek İdeal Akademi’nin öncelikleri arasındadır.

Bu bağlamda kişinin kendisini geliştirebileceği eğitim materyalleri, ruh ve maneviyatını zenginleştireceği içerik üretimi, dünyadaki gelişmelerden haberdar olacağı yazı kaynakları, bilgi, beceri ve görgüsünü artıracağı seminer, toplantı ve konferansların düzenlenmesi İdeal Akademi’nin kuruluş maksatları arasındadır.

İdeal Akademi Yayınları aynı zamanda kendini geliştirmek isteyen gençlik ile tecrübelerini paylaşmak isteyen akademisyen, yazar ve eğitimcilerin buluşma platformu olacaktır. Akademisyen, yazar ve eğitimcilerin hazırlamış olduğu materyalleri milli ruh ve manevi gelişim içerisinde yetiştirilecek olan gençlere en yaygın ve ulaşılabilir şekilde basmak ve yaymak İdeal Akademi Yayınlarının vazgeçilmez hedefidir.