KİTAPLAR

On Adımda Duygusal Zeka
FATİH KILIÇARSLAN

Duygular doğru kararlar almayı nasıl sağlar?

Duygular nasıl yönetilir?

Duygusal çatışmalar nasıl çözülür?

Duygusal zekâsı gelişkin biri hangi ayrıcalıklara sahiptir?

Duygusal zekâ nasıl geliştirilir?

 
İşyerinde ve tüm yaşamda başarının anahtarı; “Duygusal Zekâ”yı kullanabilmek ve duyguları yönetebilmektedir...

10 Adımda Duygusal Zekâ kitabı beyin, duygular ve davranışlar üzerine bir sürü ilginç bilgiyi bir araya getiriyor.

Korku, öfke, üzüntü, mutluluk, hayret, tiksinme ve hor görü ekseninde duyguların, üçüncü şahısları anlamada, bir ürünü satmada, bir reklam metnini yazmada, kendini savunmada, rakiplerini ikna etmede ne kadar etkili olduğunu anlatıyor.